4 verschillende management- en teamontwikkeltrajecten

Onderlinge samenwerking in het team
Teams vormen de bouwstenen van de organisatie. Vertrouwen, openheid, betrokkenheid, gelijkheid, elkaar aanvoelen en duidelijke afspraken zijn belangrijke ingrediënten voor een succesvol team. In hoeverre gebeurt dit al?

Relevante team vragen
Het is nodig dat we onszelf de juiste vragen stellen, zodat we ons kunnen ontwikkelen. De volgende vragen kunnen hier bijv. bij helpen:

 • Waar moeten we op letten en wat dient nog verder ontwikkeld te worden?
 • Waar staan wij voor en waar sta ik zelf voor?
 • Zijn de taak- en samenwerkingsdoelen en verantwoordelijkheden bekend?
 • Is er wederzijds respect, ondersteuning en vertrouwen?

Waarom teamcoaching?
Teamcoaching wordt meestal in één van de volgende teamfasen ingezet.

Flight fase
Het team kent nog te weinig veiligheid en vertrouwen in deze fase. Er zijn ook nog geen duidelijke afspraken, dit uit zich dan in nog te weinig samenhang en structuur kennen. Iedereen heeft ook een andere mening. De communicatie is vaag en verloopt vaak via de manager. In deze fase is er behoefte aan duidelijke afspraken, besluiten en kaders.

Fight fase
In deze fase wordt er al wat beter samengewerkt. Dit uit zich dan in meer onderlinge interactie. De mensen in het team zijn nieuwsgierig naar de eigen groepsdynamiek. Er zijn nog wel veel subgroepen (wij tegen zij), onuitgesproken meningsverschillen en we klagen of beschuldigen onszelf. We veroordelen of trekken ons terug, kunnen uitbarsten in verontwaardiging en er kan sprake zijn van sarcasme.

Inhoud

Wat is nodig om tot verandering te komen?

 • Doelen opstellen en meetlat bepalen;
 • Maken van taak- en samenwerkingsafspraken;
 • Wie zijn we, wat drijft ons, wat zijn onze normen en waarden;
 • Werken in het hier- en nu en aansluiten bij de ontwikkelbehoefte;
 • Patronen aanpakken, doorbreken en nieuw gedrag aanleren.

Wat komt bijv. nog meer aan bod?

 • Competentie en ervaringsgerichte workshops en leervormen;
 • Aandacht besteden aan gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap;
 • Teambuildingsactiviteiten;
 • Bewaking tussentijdse voortgang;
 • Intervisie, reflectie, evaluatie, terugkom momenten en borging van de leerdoelen.

Zie voor meer informatie over een van onze vier programma’s ook de verdere toelichting op deze pagina.

Resultaat

Teamontwikkeling draagt bij aan:

 • Positieve verandering;
 • Verbeterde samenwerking;
 • Meer onderling vertrouwen;
 • Een lager ziekteverzuim en minder stress.

Maar ook aan:

 • Hogere betrokkenheid, bevlogenheid en productiviteit;
 • Lager verloop van medewerkers;
 • Meer plezier en werkgeluk;
 • Betere bedrijfsresultaten.

Om tot deze resultaten te kunnen komen zullen we samen de meetlat moeten bepalen. Hiernaast zal het management en het team eigenaarschap en verantwoordelijkheid moeten laten zien om tot het gewenste resultaat te komen.

Duur

Standaard bieden we 4 programma’s en trajecten aan, te weten:

 • 3-maanden: persoonlijk coachtraject van persoonlijk lijden naar persoonlijk leiden (niet te letterlijk nemen);
 • ½-jaarprogramma: combinatie van persoonlijk- en teamtraject;
 • 1-jaarprogramma: intensief traject inclusief aanvullende diensten zoals workshops, intervisie;
 • 2-jaarprogramma: verder aangevuld met een teambuilding Nederland, Belgische Ardennen of Zuid Spanje en enkele andere aanvullende diensten.

Dit is globaal de programma opzet, maar we staan zeker open voor andere suggesties. De programma’s zijn flexibel aan te passen en op maat gemaakt.

Programma’s

Persoonlijk management coachtraject en 3 teamontwikkeltrajecten

3-maanden – persoonlijk management coachtraject 

Speciaal voor jou als manager heeft PB het 1:1 coachingstraject ‘In 3 maanden van persoonlijk lijden naar persoonlijk leiden’ (neem dit niet te letterlijk) ontwikkeld. We doen dit, zodat jij weer de regie over je eigen leven terugkrijgt. Hoe klikt dit?

Ieder mens is uniek en leert anders. De echte ontwikkeling en inzichten ontstaan door te werken in het hier en nu. Dit betekent dus dat we hiermee aan de slag kunnen.

Waar coachen we jou dan op?

 • Op een veilige manier frustraties uit te spreken;
 • Met elkaar te kijken naar de interactie. Hierop te (leren) reflecteren en direct te oefenen met nieuw gedrag;
 • Te leren schakelen tussen de inhoud (wat/taak) en het proces (hoe/gedrag). Zodat belemmerende gedragingen worden herkend en doorbroken.

Het bewust worden en doorbreken van ineffectieve patronen leidt tot gedragsverandering. Dit betekent dat jij jezelf dan alleen kan ontwikkelen.

In 3 maanden leer je meer van:

 • Persoonlijk leiderschap, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en autonomie;
 • Motivatie en inspiratie;
 • Geluk en plezier;
 • Verbeterde werk-privé balans;
 • De juiste mindset, innerlijke rust, controle en vertrouwen;
 • Doorbreken van patronen en blokkades, nieuw gedrag aan te leren en duurzaam te veranderen;
 • Werken met een SMART actieplan;
 • Optioneel: bijv. sparren over jouw visie en leiderschap en hoe de missie, visie, waarden en purpose over te brengen. Een andere optie is het zien te achterhalen wat jouw team nodig heeft in zijn ontwikkeling. Of het leren analyseren en beoordelen van de RealDrives drijfverentest.

½-jaarprogramma – persoonlijk coachtraject & een team coachtraject/ontwikkeltraject

Naast persoonlijke coaching gaan we ook met het team aan de slag. Dit programma gaat van persoonlijke activatie over naar teamactivatie. Wat betekent dit traject zoal?

 • Intake + plan van aanpak;
 • Coaching manager, directeur of eigenaar;
 • Intakegesprekken medewerkers;
 • Bijeenkomst 1: kick-off;
 • Teamsessies 2 t/m 5;
 • Evaluatie en borging;
 • Rol van de manager, directeur of eigenaar.

1-jaarprogramma – persoonlijk coachtraject, team coachtraject en aanvullende diensten

Ter aanvulling op het ½-jaarprogramma betekent het concreet:

 • RealDrives drijfverentest en meting; persoonlijke- en team analyse en advies;
 • Quickscan van de organisatie en advies;
 • Verdere verduurzaming van de leerdoelen;
 • Persoonlijke coaching van medewerkers in het team;
 • Aanvullend advies/consultancy/coaching van de manager;
 • Ambassadeurs creëren voor meer werkgeluk en werkplezier;
 • Separate workshops gericht op leren en ontwikkelen;
 • 24/7 bereikbaar;
 • Intervisie, reflectie, evaluatie en terugkom momenten met het management en team.

2-jaarprogramma – persoonlijk coachtraject, team coachtraject, teambuilding in Nederland, Belgische Ardennen, Zuid Spanje of Rome en aanvullende diensten

Ter aanvulling op het 1-jaarprogramma betekent het concreet:

 • Organisatie advies/coaching, verdere inbedding in de organisatie;
 • Lager verloop medewerkers o.a. meedenken/ontwikkelen pre- en onboarding programma;
 • Operationeel, tactisch en/of strategisch adviseren m.b.t. het ontwikkelen van de soft skill vraagstukken (v.n.l.);
 • 3- of 4 daagse teambuilding, heisessie, business- of nature retraite.

Gratis inspiratiesessie?

Vul je gegevens in en dan plannen we eerst een telefonische kennismaking in. Daarna vindt er (vanwege Corona) een gratis sessie plaats via Zoom of Skype.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

maakt organisaties, teams en medewerkers gelukkiger en succesvoller!

Aangesloten bij Nobco en Noloc

Contact

Instagram