Duurzame gedragsverandering

Gedrag op de werkvloer is een mix van factoren

“Hoe zijn we hier eigenlijk bezig?” Dit legt de basis voor een duurzame gewenste gedragsverandering, welke dan ook. Er wordt vaak gezegd dat de problemen aan de medewerkers liggen. Hierbij wordt vaak vergeten dat gedrag en houding voor een belangrijk deel bepaald worden door een combinatie van factoren. Gedrag wordt bepaald door de omgeving, de competenties en vaardigheden en de drijfveren en talenten. Kortom, wat de persoon in kwesite moet, kan en wil. 

De omgeving speelt hier dus een belangrijke rol. Dit is een mix van de context, het management, de groepsdynamiek, de organisatiestructuur, belemmerende overtuigingen en meegekregen normen en waarden. Deze mix zorgt ervoor dat mensen zien wat ze zien en niet weten wat ze niet weten. Het gaat erom dat mensen het ‘grotere verhaal’ kunnen en willen inzien; er moet dus voldoende draagvlak zijn. Daarmee wordt de basis gelegd voor de gewenste verandering. Als eerste: bepaal in gezamenlijkheid, vanuit zoveel mogelijk perspectieven wat het vraagstuk eigenlijk is. Ga hierbij de structuurvraag niet uit de weg en behandel deze niet als een los issue om die vervolgens top down te veranderen.

Wat is de

aanpak?

Leiderschap & talentontwikkeling

Vanuit leiderschap, talentontwikkeling en positieve psychologie ga ik de verbinding aan met de organisatie. Zonder hier voorbij te gaan aan de weerstand. Dit doe ik vanuit nieuwsgierigheid, vertrouwen en enthousiasme. Ik wil ze 'letterlijk en figuurlijk' in beweging brengen.

Draagvlak & betrokkenheid

Door het voeren van de juiste dialoog, samen te werken vanuit de verbinding, door te werken met positieve ambassadeurs, verminderen we de weerstand bij te tegenstanders en vergroten het draagvlak en betrokkenheid. Het is dus niet een eenmalig iets, maar het echt een proces en een project, wat alleen kans van slagen heeft bij intrinsiek gemotiveerde mensen.

Duurzame gedragsverandering

Tijdens de samenwerking vergroten we het eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid vanuit zowel het management en de medewerkers. De lange termijn samenwerking staat hier centraal en het succes zit hem echt in de kracht van de herhaling.

Activator

We bepalen het belangrijkste doel, welk gedrag daar bij hoort en met welke supporttechnieken we dat kunnen bereiken. In mijn rol als Activator ben op mijn best. Activator, omdat ik mensen aanzet, snel in beweging krijg, om vervolgens met elkaar tot de gewenste 'duurzame' gedragsverandering te komen. Dit doe ik vanuit de persoonlijke benadering en de verbinding. Er wordt plezier gemaakt, we maken het minder complex, de betrokkenheid wordt vergroot met een beter bedrijfsresultaat tot gevolg, meer plezier en behoud van talent

Voor wie is deze duurzame gedragsverandering bedoeld?

Het is waardevol voor elke organisatie die openstaat voor een langdurige samenwerking en intrinsiek gemotiveerd is om te veranderen. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Alles heeft tijd nodig! Durf en wil jij dit aan? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Ik groei en ontwikkel mee met jouw organisatie, zodat we echt kunnen verduurzamen.

Waarom

is dit zo belangrijk?

Waarom is dit zo belangrijk?

Als bedrijven of organisaties mee wil blijven doen in hun markt, zullen ze voortdurend moeten innoveren. Sneller moeten inspelen op veranderingen. Aanpassingsvermogen is essentieel om ook in de toekomst succesvol te blijven. Voor een ondernemer of organisatie is de reden om te veranderen in veel gevallen aangedreven door de angst om achterop te raken, maar komt de wens om te veranderen meestal voort uit onvrede over de huidige situatie. Zowel bij ondernemer als medewerker. Medewerkers willen ander gedrag van de leidinggevende zien, de leidinggevende ander gedrag van de medewerkers. De kern van gewenste of noodzakelijke verandering is dan gedragsverandering: verandering van het zichtbare, waarneembare gedrag.

TMA - talenten motivatie analyse - patrick berghout

Gratis sparringsessie?

Behoefte om eens met een professional te sparren? Plan een gratis 30 minuten adviesgesprek. Deze sessie vindt plaats via Zoom, Teams of Skype of door gewoon te bellen.

Open chat
1
Scan de code
Beste bezoeker,

Wil je even vrijblijvend sparren?

Groetjes,
Patrick